Dočasná opatera huskyho v núdzi

Dnes sme prichýlili huskyho menom ATOS k dočasnej opatere u nás. Pôvodný majitelia nezvládali chov pretože ho mali v byte. Hľadajú mu nového majiteľa. Kontakt na pôvodného majiteľa : 0948 076 724.

viď fotka spodná časť,